[openstandaarden] tweewekelijkse todo list

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Fri Jul 26 08:59:15 CEST 2002


On Thu, Jul 25, 2002 at 09:04:31PM +0200, Wim Stubbe wrote:
> * Controleren formulier "Nieuw Account aanmaken op moz1.0 op win98SE
[...]

En waarom is dit nodig? Ik zie niet direct in wat OSB hierin te zoeken
hebben. Of ik begrijp de fraze niet.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020726/ef4b9f12/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list