[openstandaarden] Ontoegankelijke website...

Herman Bruyninckx Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be
Fri Jul 26 11:04:26 CEST 2002


Geachte,

De website op <http://www.diohasselt.be/dinac/> blijkt alleen
toegankelijk te zijn via Flash. Dit betekent dat u het onmogelijk
maakt uw site te bezoeken voor een niet onbelangrijk deel van de
geinteresseerden: voor blinden en slechtzienden die zich met een
tekstbrowser moeten behelpen is de site helemaal _leeg_; voor mensen
die geen Flash willen of kunnen gebruiken is de site niet te
navigeren; voor wie een beetje bezorgd is over efficientie bij het
surfen is de site erg enerverend (een navigatie-balk in Flash, en met
storende muziekjes...., gruwel), alsook voor wie begaan is met het
goed gebruik van internationale webstandaarden en toegankelijke
websites. De ontoegankelijkheid stoort mij vooral omdat u notabene
bijscholingen verzorgt rond ICT, zodat het geven van het slechte
voorbeeld niet erg bemoedigend overkomt... 

Ik hoop dat u stappen zal ondernemen om de website ook voor deze
mensen toegankelijk(er) te maken. Het minimum lijkt mij om de Flash te
kunnen overslaan, en om een nagivatie met standaard HTML links te
voorzien. Het web kan er alleen maar een vriendelijkere en meer
gastvrije plaats door worden :-) En gezien uw levensbeschouwelijke
inspiratie lijkt me dat geen licht te verwerpen motivatie.

Vriendelijke doch ietwat bezorgde groeten,

Herman Bruyninckx

-- 
K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
<http://www.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc>  +32 16 322480
More information about the Openstandaarden mailing list