[openstandaarden] Possible Target: http://www.canvas.be

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sat Jun 1 09:27:40 CEST 2002


On Sat, Jun 01, 2002 at 09:16:16AM +0200, Herman Bruyninckx wrote:
> Een klein woordje van voorzichtigheid...
> Dit is de OpenStandaarden mailinglijst, niet? Weten jullie eigenlijk
> welke standaarden overtreden worden in dit concrete geval (=
> www.canvas.be moeilijk te renderen onder Opera)? Als we telkens een
> email-lawine gaan ontketenen als er ergens iets niet in een bepaalde
> browser werkt dan schieten we ons doel voorbij (en in onze eigen
> voet)... De nadruk moet liggen in het melden van welke standaarden
> overtreden worden.

Hmm... nochtans is de toegankelijkheid van informatie ook een van de
belangrijke punten van Openstandaarden[1]. Canvas.be maakt niet deftig
gebruik van de HTML-regels (cf. http://validator.w3.org) en maakt het niet
mogelijk om, zonder gesloten plugins, de informatie op de website te bekijken
(niettegenstaande dat de informatie wel in HTML staat).

Dat gevoel heb ik toch als ik met links naar de website surf :-)

Mvg,
	Sven Vermeulen

[1] http://www.openstandaarden.be/?p=waarom

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020601/c980b3e2/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list