[openstandaarden] Possible Target: http://www.canvas.be

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Sat Jun 1 15:11:15 CEST 2002


On Sat, 1 Jun 2002, Sven Vermeulen wrote:
> On Sat, Jun 01, 2002 at 09:16:16AM +0200, Herman Bruyninckx wrote:
> > Een klein woordje van voorzichtigheid...
> > Dit is de OpenStandaarden mailinglijst, niet? Weten jullie eigenlijk
> > welke standaarden overtreden worden in dit concrete geval (=
> > www.canvas.be moeilijk te renderen onder Opera)? Als we telkens een
> > email-lawine gaan ontketenen als er ergens iets niet in een bepaalde
> > browser werkt dan schieten we ons doel voorbij (en in onze eigen
> > voet)... De nadruk moet liggen in het melden van welke standaarden
> > overtreden worden.
> 
> Hmm... nochtans is de toegankelijkheid van informatie ook een van de
> belangrijke punten van Openstandaarden[1]. Canvas.be maakt niet deftig
> gebruik van de HTML-regels (cf. http://validator.w3.org) en maakt het niet
> mogelijk om, zonder gesloten plugins, de informatie op de website te bekijken
> (niettegenstaande dat de informatie wel in HTML staat).

'tuurlijk, maar ik denk dat Herman eerder wil waarschuwen voor iets à la

"Hallo webmaster, ik heb zojuist onder browser X geprobeerd om je website
te bekijken, maar dat gaat niet. Kan jij daar iets aan doen?"

Ook ik ben van mening dat dat op de lange termijn alleen maar averechts
gaat werken, zeker indien het van een vereniging uitkomt die claimt
open standaarden te willen laten naleven; de eerste reactie van een
webmaster zal zijn "zijn er voldoende vragen voor deze browser; zo
ja: bouw support voor browser X in die website", en dat is uiteraard niet
de bedoeling.

Het is zeer belangrijk om duidelijk te vermelden in de mail dat het niet
gaat om ondersteuning voor browser X of Y, maar om respecteren van de open
standaarden. Da's een boodschap die _heel_ duidelijk moet overkomen, en
daarom denk ik dat het misschien geen slecht idee is om een template-mail
op te starten waarin je alleen een sed-script op moet loslaten in de aard
van "-e 's/WEBMASTER/webmaster at canvas.be/g' -e
's~SITE~http://www.canvas.be/~g", om de mail te kunnen versturen. Met dan
uiteraard een template-mail die goed overdacht is, bediscussieert, en waar
alle mogelijk minder diplomatische hoekjes van afgeschuurd zijn[1]. Ook
moet zo'n mail in bijvoorbeeld een strikt zakelijke en objectieve taal
opgesteld zijn, met de nodige verwijzingen naar de juiste websites.

Dit is trouwens ook de reden waarom ik op die eerste vergadering had
voorgesteld om een start te maken met een soort mini-rapport van Belgische
websites, en dat als persbericht naar een aantal kranten te sturen,
mogelijk aangevuld met een intervieuw van onze nog-te-kiezen
voorzitter, of zo. Een mail alleen staat zo 'raar'; als een webmaster geen
achtergrond heeft over het waarom is de kans dat de mail verkeerd begrepen
wordt, te groot ('effe support voor die mens zennen browser bijmaken, en
hij is ook weer content'). En dat is uiteraard niet echt de bedoeling...

[1] Ik zou zelf een voorstel-tot-template opstellen, maar ik ben
*verschrikkelijk* slecht in die dingen. Vandaar.

-- 
wouter dot verhelst at advalvas dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
More information about the Openstandaarden mailing list