[openstandaarden] Nieuw dossier?

Bert Rodiers Bert.Rodiers at esat.kuleuven.ac.be
Mon Jun 3 20:14:07 CEST 2002


Hallo allemaal,

Zoals jullie waarschijnlijk weten is Mieke Vogels met een nieuwe 
campagne begonnen waarin ze komaf wil maken met het huidige 
schoonheidsideaal.
Hiervoor is er ook een website gemaakt, maar deze is volledig in flash. 
Er is geen andere versie beschikbaar.
Het adres van de website is http://www.maggezienworden.be/
Vermits het een initiatief van de Vlaamse Regering is, zou het toch in 
een formaat moeten zijn dat voor iedereen leesbaar en bezoekbaar is.
Wat denken jullie ervan?

Groeten,
Bert

More information about the Openstandaarden mailing list