[openstandaarden] Nieuw dossier?

Michael De Nil michael at aerythmic.be
Mon Jun 3 20:29:19 CEST 2002


On Mon, 3 Jun 2002, Bert Rodiers wrote:

> Hallo allemaal,
>
> Zoals jullie waarschijnlijk weten is Mieke Vogels met een nieuwe
> campagne begonnen waarin ze komaf wil maken met het huidige
> schoonheidsideaal.
> Hiervoor is er ook een website gemaakt, maar deze is volledig in flash.
> Er is geen andere versie beschikbaar.
> Het adres van de website is http://www.maggezienworden.be/
> Vermits het een initiatief van de Vlaamse Regering is, zou het toch in
> een formaat moeten zijn dat voor iedereen leesbaar en bezoekbaar is.
> Wat denken jullie ervan?

denk niet dat dit in dit geval veel nut zou hebben aangezien deze site
totaal geen inhoud biedt. gewoon een soort poster in flash gemaakt :)


michael


-----------------------------------------------------------------------
        Michael De Nil -- michael at aerythmic.be
    Linux LiSa 2.4.18 #9 SMP zo mei 5 13:42:48 CEST 2002 i686
 20:28:01 up 29 days, 1:48, 12 users, load average: 0.00, 0.06, 0.03
-----------------------------------------------------------------------
More information about the Openstandaarden mailing list