[openstandaarden] Nieuw dossier?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Mon Jun 3 20:36:53 CEST 2002


On Mon, Jun 03, 2002 at 08:29:19PM +0200, Michael De Nil wrote:
> denk niet dat dit in dit geval veel nut zou hebben aangezien deze site
> totaal geen inhoud biedt. gewoon een soort poster in flash gemaakt :)

Ut-tut-tut, geen discriminatie... 

'k Heb zojuist nen e-mail verstuurd.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020603/eee59db5/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list