[openstandaarden] ikke & de matrix

Wouter Verhelst wouter.verhelst at advalvas.be
Tue Jun 4 08:54:51 CEST 2002


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hallo

Ik had totnogtoe mezelf niet opgegeven voor een positie in de matrix. Bij
deze: Je mag me in één van de 3 posities onder "standaarden,
(6)" plaatsen. Maakt niet uit de welke. Alternatief (maar met minder
enthousiasme) wil ik me bezighouden met 'pers, website', vakje 20.

Los daarvan: bij het lezen van de beschrijving van de verschillende taken
stootte ik op iets wat me even deed nadenken. Bij de derde verticale taak
lees ik:
  - overheid (ministerie van onderwijs bij onderwijs?)
    Deze werkgroep houdt zich bezig met alles wat met de overheid zelf te
    maken heeft (overheidsbedrijven dus niet). Daaronder valt controle
    websites overheid, documenten die zij aanbieden, opvolging wetten, de
    overheid attent maken op de nood aan open standaarden,...

Ik weet dat ik hier *heel* laat mee kom, maar ik denk dat hetgeen wat ik
hierbij op te merken heb toch niet onbelangrijk is. Het gaat om "De
overheid attent maken op de nood aan open standaarden". Dit noemt men
'lobbying', en is één van de meest belangrijke taken, maar meteen ook één
van de moeilijkere taken die OpenStandaarden zal moeten vervullen.

Lobbying is specialistenwerk, en vereist naast goed gekozen en voorbereide
mails, ook het vaststellen van een duidelijke organisatie en een minstens
even duidelijke strategie. Mensen die voor OpenStandaarden gaan lobbyen,
zullen naast het gewoon attent maken van politici op de nood aan Open
Standaarden, politici ook achter hun veren moeten zitten, om zo bv. te
voorkomen dat het kamervoorstel 1022 (voorstel voor de wet om open
standaarden verplicht te maken voor de overheid) op de lange baan
geschoven wordt. Daarnaast zal een lobbyer de politiek zeer goed in de
gaten moeten houden, en politici die met goede voorstellen voor de dag
komen aanmoedigen, terwijl hij politici die de bal totaal misslaan een
verduidelijking geeft waarom dat zo is. Tot slot zal het af en toe
noodzakelijk zijn om georganiseerde individuele acties op touw te zetten;
d.w.z: briefkaarten met een standaardtekst verspreiden onder zo veel
mogelijk mensen -ook niet-leden- met de vraag om de tekst te ondertekenen
en naar iemand te sturen die van geen open standaarden wil weten. Zoiets
moet dan per voorkeur met de gewone post gebeuren.

Naar mijn mening is deze taak niet alleen veel te belangrijk, maar
daarnaast ook veel te zwaar om door één vakje in de matrix gedragen te
worden (ik lees 'briefwisseling, overheid' als lobbying). Ik wil daarom
voorstellen om één, liefst twee, aparte verticale kolommen aan te maken in
de matrixstructuur voor lobbying; in het geval van twee verticale
kolommen denk ik dan aan één kolom voor mensen die de lange-termijn
strategie bepalen en voortdurend lobbyen om te voorkomen dat
wetvoorstellen zoals kamervoorstel 1022 vergeten worden, en één kolom voor
mensen die zich vooral met actuele zaken bezighouden, zoals politici die
blunders maken in het Journaal, of in kranten.

- -- 
wouter at grep dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.7 (GNU/Linux)
Comment: Made with pgp4pine 1.75-6

iD8DBQE8/GRiWgZ1HEtaPf0RAimNAJ9I9xZVS0HAGk4tivvVOskpS1+mxQCglMGU
UaZazjqQdBjGmaSsJkYfgi0=
=++Rv
-----END PGP SIGNATURE-----

More information about the Openstandaarden mailing list