[openstandaarden] ikke & de matrix

Stubbe Wim 789070042 wim.stubbe at b-rail.be
Tue Jun 4 10:15:00 CEST 2002


Wouter Verhelst (4/06/02 7:54):
>-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
>Hash: SHA1
>
>Hallo
>
>Ik had totnogtoe mezelf niet opgegeven voor een positie in de matrix. Bij
>deze: Je mag me in één van de 3 posities onder "standaarden,
>(6)" plaatsen. Maakt niet uit de welke. Alternatief (maar met minder
>enthousiasme) wil ik me bezighouden met 'pers, website', vakje 20.
>
>Los daarvan: bij het lezen van de beschrijving van de verschillende taken
>stootte ik op iets wat me even deed nadenken. Bij de derde verticale taak
>lees ik:
> - overheid (ministerie van onderwijs bij onderwijs?)
>  Deze werkgroep houdt zich bezig met alles wat met de overheid zelf te
>  maken heeft (overheidsbedrijven dus niet). Daaronder valt controle
>  websites overheid, documenten die zij aanbieden, opvolging wetten, de
>  overheid attent maken op de nood aan open standaarden,...
>
>Ik weet dat ik hier *heel* laat mee kom, maar ik denk dat hetgeen wat ik
>hierbij op te merken heb toch niet onbelangrijk is. Het gaat om "De
>overheid attent maken op de nood aan open standaarden". Dit noemt men
>'lobbying', en is één van de meest belangrijke taken, maar meteen ook één
>van de moeilijkere taken die OpenStandaarden zal moeten vervullen.
>
>Lobbying is specialistenwerk, en vereist naast goed gekozen en voorbereide
>mails, ook het vaststellen van een duidelijke organisatie en een minstens
>even duidelijke strategie. Mensen die voor OpenStandaarden gaan lobbyen,
>zullen naast het gewoon attent maken van politici op de nood aan Open
>Standaarden, politici ook achter hun veren moeten zitten, om zo bv. te
>voorkomen dat het kamervoorstel 1022 (voorstel voor de wet om open
>standaarden verplicht te maken voor de overheid) op de lange baan
>geschoven wordt. Daarnaast zal een lobbyer de politiek zeer goed in de
>gaten moeten houden, en politici die met goede voorstellen voor de dag
>komen aanmoedigen, terwijl hij politici die de bal totaal misslaan een
>verduidelijking geeft waarom dat zo is. Tot slot zal het af en toe
>noodzakelijk zijn om georganiseerde individuele acties op touw te zetten;
>d.w.z: briefkaarten met een standaardtekst verspreiden onder zo veel
>mogelijk mensen -ook niet-leden- met de vraag om de tekst te ondertekenen
>en naar iemand te sturen die van geen open standaarden wil weten. Zoiets
>moet dan per voorkeur met de gewone post gebeuren.
>
>Naar mijn mening is deze taak niet alleen veel te belangrijk, maar
>daarnaast ook veel te zwaar om door één vakje in de matrix gedragen te
>worden (ik lees 'briefwisseling, overheid' als lobbying). Ik wil daarom
>voorstellen om één, liefst twee, aparte verticale kolommen aan te maken in
>de matrixstructuur voor lobbying; in het geval van twee verticale
>kolommen denk ik dan aan één kolom voor mensen die de lange-termijn
>strategie bepalen en voortdurend lobbyen om te voorkomen dat
>wetvoorstellen zoals kamervoorstel 1022 vergeten worden, en één kolom voor
>mensen die zich vooral met actuele zaken bezighouden, zoals politici die
>blunders maken in het Journaal, of in kranten.


Dat is nu precies wat me ook enorm interesseert. Ik vermoed ik als voorzitter
wel eens over dergelijke zaken zal aangesproken worden in de media, of ev.
zelfs door politici. Op mijn hulp zal je alvast kunnen rekenen. Zo blijf ik
best op de hoogte van wetsvoorstellen, beleidsverklaringen, ....mvg, Wim Stubbe NMBS TELECOM - TE 513
 Hallepoortlaan 40
 B - 1060 Brussel
 Tel 911 83603 - +32 2 528 3603
 GSM +32 478 51 14 28
 Fax - +32 2 528 37 19

        E-mail werk : wim.stubbe at b-rail.be
        E-mail privé : alien at alienservices.dyndns.org

http://www.telecomrail.com
More information about the Openstandaarden mailing list