[openstandaarden] ikke & de matrix

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Tue Jun 4 14:12:51 CEST 2002


On Tue, Jun 04, 2002 at 08:54:51AM +0200, Wouter Verhelst wrote:
> 
> Ik weet dat ik hier *heel* laat mee kom, maar ik denk dat hetgeen wat ik
> hierbij op te merken heb toch niet onbelangrijk is. Het gaat om "De
> overheid attent maken op de nood aan open standaarden". Dit noemt men
> 'lobbying', en is één van de meest belangrijke taken, maar meteen ook één
> van de moeilijkere taken die OpenStandaarden zal moeten vervullen.
[...]
> Naar mijn mening is deze taak niet alleen veel te belangrijk, maar
> daarnaast ook veel te zwaar om door één vakje in de matrix gedragen te
> worden (ik lees 'briefwisseling, overheid' als lobbying). Ik wil daarom
> voorstellen om één, liefst twee, aparte verticale kolommen aan te maken in
> de matrixstructuur voor lobbying; in het geval van twee verticale
> kolommen denk ik dan aan één kolom voor mensen die de lange-termijn
> strategie bepalen en voortdurend lobbyen om te voorkomen dat
> wetvoorstellen zoals kamervoorstel 1022 vergeten worden, en één kolom voor
> mensen die zich vooral met actuele zaken bezighouden, zoals politici die
> blunders maken in het Journaal, of in kranten.

Ok, ik ging deze mail voor na de examens houden, maar nu ik toch bezig 
ben...

Ik heb ook nog geen kandidatuur doorgestuurd voor de matrix, maar dat
lobby-onderdeel interesseert me. Ik wil bijv. wel meehelpen aan een
informatiedossiers voor beleidsmakers en alle actualiteit op dat gebied
wat volgen. Of je kan met een delegatie naar verschillende kabinetten 
stappen om precieze uitleg te geven.

In dat opzicht is het ook wel interessant om de andere kant in het oog
te houden: de invloed die bedrijven hebben op bijv. de overheid. Vooral 
op Europees vlak is dit bijzonder courant en is het ook wel interessant 
om dat op te volgen (zie o.a. http://www.corporateeurope.org/, CEO, 
een organisatie tegen een te grote invloed van bedrijven op de 
overheid). 

Ik heb onlangs nog een "lobbyrondleiding" gehad door CEO in de 
Europawijk in Brussel en ik kan jullie verzekeren dat de invloed van 
lobbywerk zeer ver kan gaan. Een reden te meer om niet zuiver 
commerciële zaken zoals open standaarden te verdedigen.

Je mag dus op mij rekenen, alleen weet ik nog niet hoeveel tijd ik de 
komende maanden ga hebben wegens studies in het verre Nederland. (Ik hou 
het dus voorlopig op een soort free-lance invulling.)


mvg

Dieter
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020604/4502740e/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list