[openstandaarden] Nieuw dossier?

Wouter Verhelst wouter at debian.org
Tue Jun 4 18:24:22 CEST 2002


On Tue, 4 Jun 2002, Johan Vervloet wrote:
> On Tue, 4 Jun 2002 08:53:12 +0200 (CEST)
> Kristoff Bonne <kristoff.bonne at compaqnet.be> wrote:
> 
> > Flash heeft wel het voordeel dat je de foto's niet "zomaar" kunt
> > kopieren. En op foto's staan nogal vaak allerlei rechten; e.d.
> 
> Ik denk dat het gebruik van de `print screen' toets niet zo'n groot
> probleem kan zijn.

En zelfs al zou dat wel het geval zijn: ik kan me indenken dat het
"lezen" van een .swf-bestand, en daaraan gekoppeld het uit"vogelen" waar
die foto's staan niet onmogelijk is.

-- 
wouter at grep dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
More information about the Openstandaarden mailing list