[openstandaarden] Ridder Rik

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Thu Jun 6 22:21:54 CEST 2002


> Ik ben Rik Boven (aka Ridder Rik, rib). Geboren en getogen in de
> Antwerpse Kempen (ongeveer een kwarteeuw geleden).

Oh nee!

openstandaarden ook al geterroriseerd door Terror Rik!

There goes the neighbourhood, maar best mijn badgke gaan zoeken weer ;)

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #6:

global warming
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020606/f5ffe22a/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list