[openstandaarden] informatie

Rik Boven rboven at boven.net
Fri Jun 7 14:34:54 CEST 2002


> 
> Relevant vraagteken... Wanneer is een open formaat een standaard?...
> Volgens mijn definitie is er maar \'e\'en: de ``klasse 3'' open
> formaten, namelijk diegene die door overheden als normen 
> zijn aangenomen. Voorbeelden: GSM, CE (elektrische certificatie), BIN
> normen, enz. En daar zitten we op software gebied nog een eindje van
> af...
> 
> Openstandaarden.be zou zijn succes moeten meten aan het feit of het
> kan wegen op de invoering van zulke IT standaarden, in wetteksten
> en/of procedures bij overheids-IT. Het zou misschien ook geen kwaad
> kunnen als we expliciet zo'n concreet doel als bestaansreden van de
> organisatie zetten: ``Het doordrukken van wetgeving op het gebruik van ICT
> standaarden in overheids-administraties.'' (Of zoiets...) Dit is een
> beetje concreter en ambitieuzer dan de statuten van de VZW, maar dat
> doet er eigenlijk niet toe.
> 

Op de VVSG [0] (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) is 
men momenteel aan het werken aan open standaarden voor work flow in de 
OCMW's. De bedoeling is om een standaard te ontwikkelen waaraan alle 
IT-leveranciers moeten voldoen die programma's maken voor OCMW-dossier 
behandeling.

Voor jullie te hard van stapel lopen: deze standaard is/wordt niet erg 
technisch. Hij gaat momenteel meer over de work-flow binnen een OCMW. Er 
zit dus ook veel standardisatie in van de werking van een OCMW. 

Ik heb met de verantwoordelijke [1] hiervoor al vele uren gepraat over het 
nut van open standaarden. (Hehe, dat is van de redenen waarom het VVGS deze 
stap gezet heeft). 

Ik denk dat wij initiatieven als dit actief moeten ondersteunen. 
Initiatieven zoals dit hebben veel verregaandere gevolgen dan het 
HTML-compliant maken van een website! Het gaat hier over miljoentjes 
(euro) en duizenden betrokkenen!

Ook in het OCMW van Antwerpen begint er (op het hoogste niveau) [2] een 
zeker iets te broeien. Ik ken daar mensen die staan te popelen voor initiatieven 
zoals dit. Maar dit vereist wel een professionele aanpak :(

Go Herman!


Rik

[0] www.vvsg.be
[1] mijn teergeliefde broer :)
[2] OCMW-raad, zie [1]

-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list