[openstandaarden] informatie

Rik Boven rik at boven.net
Fri Jun 7 18:47:02 CEST 2002


On Fri, 2002-06-07 at 17:42, Herman Bruyninckx wrote:
> On Fri, 7 Jun 2002, Rik Boven wrote:
> 
> [...]
> > Ik vind het verheugend vast te stellen dat een gemotiveerde groep iets wil 
> > verwezenlijken in België/Vlaanderen. Tot nu ben ik echter een beetje 
> > teleurgesteld. Ik zie op deze mailinglijst vooral een chaotische jacht op 
> > websites. 

> Dat is geen verkeerde perceptie... Maar zie het als een voorbereiding
> op het `grote werk' :-) Die focus op technische, web-centrische
> interesse is typisch voor de open source geeks... :-)

Yup, daarom vind ik het een goed begin. Ik wil helemaal geen afbreuk
doen aan dat (goed) werk.

> > Herman, ik ga uw lang document ook een afprinten en bestuderen. Een kijken 
> > wat we daarmee kunnen aanvangen. Het lijkt me een goed begin :)
> 
> Ik denk het niet: de focus van dat document is helemaal anders. En
> afprinten kost teveel papier:-)
I know :) Maar het is tenminste iets. <lol> Ergens in die 30 paginas
moet toch wel een bruikbare zin staan he. </lol>


Bon finde!

Rik

-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list