[openstandaarden] Mooie kans: Fw: [INFO] Telenet helpdesk site wordt grondig vernieuwd

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sun Jun 9 10:26:27 CEST 2002


On Sat, Jun 08, 2002 at 08:35:05PM +0200, Wannes Soenen wrote:
> De Telenet Helpdesk site wordt gerestyled (hieronder de post
> van telenet in news://pandora )
> Misschien een mooie kans om daaraan mee te werken:
> - ze beginnen vrijwel opnieuw
> - en als het af is en goed is hebben we iets om naar te
> verwijzen: "maar je kan door je aan de standaarden te houden
> wel mooie sites maken, kijk maar naar de Helpdesk van
> Telenet":-)
> 
> Mijn voorlopige 'eisen':
> - geen frames
> - valideren door w3c validator
> - geen javascript (wat nu wel het geval is :-(  )

Ik heb antwoord gekregen (maar niet door een bot, dus ik geef de e-mail niet
vrij wegens privacy-overwegingen) waarin vermeld werd dat ze ervoor zullen
zorgen dat de site toegankelijk is voor alle besturingssystemen (maar ze
noteerden enkel Mac, Windows en Linux), geen gebruik zal maken van flash en
java (maar wel javascript voor navigatie omdat de rest van de Telenet-sites
ervan gebruik zullen maken). 

Geen antwoord op w3c validatie, ik vrees van noppes dus.

Ook was het antwoord duidelijk dat die overwegingen _enkel_ gelden voor de
helpdesk. De portaalsite zal wel extensief gebruik (blijven) maken van flash
omdat ze een breedbandprovider zijn en zich dus op die manier moeten
profileren.

Mvg,
	Sven Vermeulen

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020609/10b39d74/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list