[openstandaarden] Mooie kans: Fw: [INFO] Telenet helpdesk site wordt grondig vernieuwd

Frank Goubert Frank.Goubert at pandora.be
Sun Jun 9 00:32:47 CEST 2002


On Saturday 08 June 2002 21:11, Frank Goubert wrote:
<knip>

>
> In't kort wat ik zou sturen, vul aan waar nodig, als we tot een definitieve
> versie komen, dan kunnen we die allemaal (alle pandora-klanten dus)
> overnemen en doorsturen. Beetje druk op de ketel kan geen kwaad...
>
> RFC:
> 1. Een nieuwe site zou volledig moeten voldoen aan de w3c-standaarden.
> 2. De site moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor blinden.
> Dat houdt in:
> 2.1 elke pagina moet een duidelijk beschrijvende naam hebben, zodanig dat
> men weet wat er te vinden is;
> 2.2 links mogen niet afhangen van javascript, Flash of Java, want die maken
> de site ontoegankelijk.

Toevoegen:
2.3 Voldoen aan het toegankelijkheidslabel - meer info op 
http://www.blindsupport.be/bslabel.htm

3. Functionaliteit is belangrijker dan uitzicht en lay-out.

>
> Voordelen:
> - indien de site 100% voldoet aan de w3c-standaarden zou men die met elke
> browser moeten kunnen bekijken. Als dat niet het geval is, dan ligt het aan
> de browser en kan je je niets verwijten.
> - de site is voor iedereen, dus ook voor blinden, toegankelijk.

Toevoegen:
- het resultaat is een snelle, functionele site, dankzij het ontbreken van 
vertragende elementen zoals java, Flash, ...


Groetjes,


Frank
More information about the Openstandaarden mailing list