[openstandaarden] informatie

Mattias Campe mattias.campe at rug.ac.be
Sun Jun 9 19:45:25 CEST 2002


Stubbe Wim 789070042 wrote:
[...]
> 
> Men onderscheidt gewoonlijk drie hoofdtypes Open Standaarden naargelang de
> garanties die ze de eindgebruiker bieden.
> * Een basisvorm die de gebruiker geen extra waarborgen biedt.
> * Gecertifieerd door een commissie. Dat moet garanderen dat een enkel bedrijf
> niet naar willekeur de Open Standaard aanpast, zelfs al geeft het de nieuwe
> specificaties vrij.
> * Genormeerd door door overheden gecontroleerde instanties, zoals ISO.

Ik weet het niet hoor, maar waar valt het OpenOffice.org formaat dan 
onder? Wordt dit niet enkel gecontroleerd door Sun? Dan zou het zogezegd 
vallen onder de "basisvorm", maar het heeft wel meer waarborgen dan een 
"gewoon" open formaat, daar het valt onder de LGPL licentie...

mvg
Mattias Campe
More information about the Openstandaarden mailing list