[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Frank Van Damme frank.vandamme at student.kuleuven.ac.be
Mon Jun 10 22:38:25 CEST 2002


On Monday 10 June 2002 09:42 pm, you wrote:
> Bij http://www.mozilla.org/start/1.0/ "moet" je eens de link "Demos"
> proberen, nl. "Showing off what can be done with standards". Ik beweer
> hier niet dat alles backward compatible is met bv. Internet Explorer 0.5
> of Nescape 4.x, maar der zitten daar toch zeker knappe dingen tussen en
> dat enkel met standaarden (ik wist zelfs niet dat zóveel mogelijk was
> met html en javascript). En als er moet gekozen worden tussen Flash en
> het niet backward comptibel zijn, maar wel gebruik van standaarden, dan
> is voor mij de keuze snel gemaakt :)...
>
> Zo'n links kunnen misschien ook nuttig zijn op
> http://www.openstandaarden.be? Of zou het gevaarlijk worden omdat vele
> browsers nog niet alle standaarden volledig ondersteunen? Maar aan de
> andere kant moet toch duidelijk gemaakt worden dat er écht wel veel
> mogelijk is met énkel standaarden? Who's in favor ;-)?

Ik vind dat dat punt ECHT wel moet gemaakt worden. Heck, dit is flashy zonder 
flash :-)

FrankMore information about the Openstandaarden mailing list