[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Tue Jun 11 11:17:47 CEST 2002


On Tue, Jun 11, 2002 at 09:09:49AM +0200, Mattias Campe wrote:
> En webstandaarden zijn ook meer dan HTML alleen, naar mijn weten is CSS1 
> nog altijd niet 100% ondersteunt door IE en (opnieuw naar mijn weten) is 
> MathML dit al helemaal niet. Gelieve me te verbeteren indien ik fout ben.

Dit is inderdaad een mogelijke tegenstrijdigheid voor een webmaster: maakt
hij zijn site conform de standaarden maar met gebruik van de allerlaatste
mogelijkheden, dan zal hij toch moeten zijn bezoekers erop wijzen dat deze
een recente browser moeten gebruiken die deze zaken ondersteunen.

Maakt hij zijn site conform de standaarden zoals ze al een tijd bestaan (ik
veronderstel bv HTML 4.x) dan zal hij moeten inboeten in functionaliteit en
zal het moeilijker zijn de website "mooi" te krijgen. Zo zal hij bv bij
wetenschappelijke zaken de formules in afbeeldingformaat moeten gieten ipv
MathML. 

Maakt hij zijn site niet conform de standaarden dan schiet ik hem af ;-)

Webmasters kennende zullen ze voor het eerste gaan _als_ ze de goesting
hebben om de standaarden onder de knie te krijgen, maar dan blijft het
concept "toegankelijkheid" onder vuur liggen.

Volgens de regels die ik aangeleerd ben geweest moet een webmaster zijn site
maken in functie van zijn bezoekers. Zo zal een helpdesk gemaakt moeten
worden om zo toegankelijk mogelijk te zijn, terwijl een portaalsite dat
gericht is naar breedbandgebruikers zonder meer gebruik mag maken van het
allerlaatste van het allerlaatste. 

Ik denk dus dat de discussie omtrent toegankelijkheid niet zuiver gericht mag
zijn naar de allerhoogste eisen (geen java(script), flash e.d. voor navigatie
en informatie) maar naar de eisen van de bezoekers waar de website zich naar
richt. Daaruit volgt eigenlijk direct dat deze discussie niet meer in het
kamp van openstandaarden ligt maar van het bedrijf zelf. Uiteraard kan
openstandaarden.be vriendelijke suggesties maken maar ik vind persoonlijk dat
het toepassen van standaarden prioritair is.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020611/50659285/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list