[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Tue Jun 11 14:06:12 CEST 2002


On Tue, Jun 11, 2002 at 01:48:24PM +0200, Mattias Campe wrote:
> Helaas zijn er ook gevallen waar de surfer zelf niet zomaar kan zeggen 
> "en nu ga ik een deftige browser installeren". Zo kan met dit bv. niet 
> zomaar doen in een bedrijf, niet alleen omdat men er soms de privéleges 
> niet voor heeft, maar ook omdat het vanuit het bedrijf zelf misschien 
> niet toegelaten wordt "Wat als die nieuwe browser een groot security-lek 
> bevat". 

Hoewel niet toepasbaar op alle vlakken, is het voor een bedrijf niet zo erg
omdat de persoon in kwestie niet mag surfen voor privégebruik.

> Natuurlijk kan daar wat research voor gedaan worden, maar tijd 
> is geld. Ook aan de RUG is een deftige browser nog niet geïnstalleerd 
> (bv. een browser die MathML ondersteunt, wat aan de RUG toch wel handig 
> kan zijn) 

Zwijg me daarvan. En als ze iets met wiskundige formules willen online
zwieren pakken ze een mismaakte TeX-file en zeggen ze tegen de studenten dat
ze de TeXExplorer van IBM (dat dus werkelijk *** is) moeten gebruiken.

Afin, dus mensen die gene TeXExplorer kunnen draaien moeten dus de TeX-file
binnenhalen, de TeX-files waarnaartoe gelinkt wordt binnenhalen enz... 

En das dus niet mogelijk met wget eh...

Afin, ge moet anders es aan de studentenvertegenwoordiger van de
computercommissie van je faculteit vragen of hij dat niet als punt wil
plaatsen op de volgende vergadering ('k zie dat je in de FTW zit, dus ge
moet dat niet meer doen, 't is genoteerd :). 

> Ook zijn sommige computers te traag om een recente browser aan te 
> kunnen, niet dat het misschien niet mogelijk is, maar die mensen blijven 
>  misschien liever bij hun sneller opstartende browser.

Ik denk dat dat niet echt een zuiver argument is. Veel recente browsers zijn
goed te draaien onder zwakke configuraties. Ik denk maar aan Opera, maar ook
Mozilla begint gelijk snel te draaien (enkel het opstarten kan wat langer
duren op zwakke pc's).
 
Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020611/a85f0a56/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list