[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Tue Jun 11 17:23:29 CEST 2002


On Tue, Jun 11, 2002 at 04:52:04PM +0200, Rik Boven wrote:
> Dat is wel degelijk een argument. Opera kost geld! 
> 
> Weeral, veronderstel niet te veel. Niet iedereen heeft het geld om die 
> software te installeren [1][2]. Niet iedereen beseft dat er andere 
> browsers beschikbaar zijn!! 

Als individu ben ik 100% akkoord met jouw, maar als OpenStandaarden-persoon
mag en zal ik de houding van "free forever" niet aannemen. Het gebruik van
open standaarden primeert hier. Waarmee deze open standaarden
gelezen/geschreven worden valt buiten het bestek van OpenStandaarden.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020611/27d30695/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list