[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Rik Boven rik at boven.net
Tue Jun 11 18:31:34 CEST 2002


On Tue, 2002-06-11 at 17:23, Sven Vermeulen wrote:
> On Tue, Jun 11, 2002 at 04:52:04PM +0200, Rik Boven wrote:
> > Dat is wel degelijk een argument. Opera kost geld! 
> > 
> > Weeral, veronderstel niet te veel. Niet iedereen heeft het geld om die 
> > software te installeren [1][2]. Niet iedereen beseft dat er andere 
> > browsers beschikbaar zijn!! 
> Als individu ben ik 100% akkoord met jouw, maar als OpenStandaarden-persoon
> mag en zal ik de houding van "free forever" niet aannemen. Het gebruik van
> open standaarden primeert hier. Waarmee deze open standaarden
> gelezen/geschreven worden valt buiten het bestek van OpenStandaarden.

Mijn mening verschilt dan van de jouwe, zelfs over open standaarden.
Maar zoals ik vorige keer al zei, dat is een maatschappelijk debat dat
binnen onze vereniging nog gevoerd moet worden.

Slodder

Rik


-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list