[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Frank Goubert Frank.Goubert at pandora.be
Tue Jun 11 19:03:40 CEST 2002


On Tuesday 11 June 2002 18:31, Rik Boven wrote:
> On Tue, 2002-06-11 at 17:23, Sven Vermeulen wrote:
> > On Tue, Jun 11, 2002 at 04:52:04PM +0200, Rik Boven wrote:
> > > Dat is wel degelijk een argument. Opera kost geld!
> > >
> > > Weeral, veronderstel niet te veel. Niet iedereen heeft het geld om die
> > > software te installeren [1][2]. Niet iedereen beseft dat er andere
> > > browsers beschikbaar zijn!!
> >
> > Als individu ben ik 100% akkoord met jouw, maar als
> > OpenStandaarden-persoon mag en zal ik de houding van "free forever" niet
> > aannemen. Het gebruik van open standaarden primeert hier. Waarmee deze
> > open standaarden
> > gelezen/geschreven worden valt buiten het bestek van OpenStandaarden.
>
> Mijn mening verschilt dan van de jouwe, zelfs over open standaarden.
> Maar zoals ik vorige keer al zei, dat is een maatschappelijk debat dat
> binnen onze vereniging nog gevoerd moet worden.
>

Ik denk niet dat daarover veel debat hoeft te zijn. Enkel via duidelijke 
standaarden is toegankelijkheid het best te verwezenlijken.

Als voorbeeld GSM: stel nu dat iedere fabrikant een beetje een ander protocol 
zou hebben, dan zou ik n verschillende GSMs moeten hebben (waarbij n = aantal 
GSM's van mensen waarmee ik wil bellen). Als ik dat niet doe, bestaat de kans 
dat ik de andere slechts gedeeltelijk of niet versta. Dat is praktisch 
onmogelijk, het zou mij ook n keer zoveel kosten.

Datzelfde geld voor websites: 1 site aanpassen aan een standaard is veel 
gemakkelijker dan voor die site n verschillende versies te maken die er 
hetzelfde uitzien in verschillende browsers, of die min of meer dezelfde 
browsers hebben.

``Er zijn mensen die liever bij hun oude, snellere browser blijven''.
Ja, ik zou ook met een T-Ford kunnen blijven rijden, maar dan moet ik erbij 
nemen dat ik daarmee niet op de snelweg kan, omdat die niet aan de standaard 
voldoet (min. 70 km/h - niet zeker, bij wijze van voorbeeld, ge moogt een 
ander type antiek voertuig kiezen, een postkoets ofzo).

Idem voor browsers, als je bij een oude versie blijft, dan weet je wat de 
gevolgen zijn.

Hmm... dit is al een debat aan't worden ;-)


Groetjes,


Frank
:-)More information about the Openstandaarden mailing list