[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Rik Boven rik at boven.net
Tue Jun 11 20:16:59 CEST 2002


On Tue, 2002-06-11 at 19:03, Frank Goubert wrote:
> On Tuesday 11 June 2002 18:31, Rik Boven wrote:
> > On Tue, 2002-06-11 at 17:23, Sven Vermeulen wrote:
> > > On Tue, Jun 11, 2002 at 04:52:04PM +0200, Rik Boven wrote:
> > > > Dat is wel degelijk een argument. Opera kost geld!
> > > >
> > > > Weeral, veronderstel niet te veel. Niet iedereen heeft het geld om die
> > > > software te installeren [1][2]. Niet iedereen beseft dat er andere
> > > > browsers beschikbaar zijn!!
> > >
> > > Als individu ben ik 100% akkoord met jouw, maar als
> > > OpenStandaarden-persoon mag en zal ik de houding van "free forever" niet
> > > aannemen. Het gebruik van open standaarden primeert hier. Waarmee deze
> > > open standaarden
> > > gelezen/geschreven worden valt buiten het bestek van OpenStandaarden.
> >
> > Mijn mening verschilt dan van de jouwe, zelfs over open standaarden.
> > Maar zoals ik vorige keer al zei, dat is een maatschappelijk debat dat
> > binnen onze vereniging nog gevoerd moet worden.
> >
> 
> Ik denk niet dat daarover veel debat hoeft te zijn. Enkel via duidelijke 
> standaarden is toegankelijkheid het best te verwezenlijken.
> 
> Als voorbeeld GSM: stel nu dat iedere fabrikant een beetje een ander protocol 
> zou hebben, dan zou ik n verschillende GSMs moeten hebben (waarbij n = aantal 
> GSM's van mensen waarmee ik wil bellen). Als ik dat niet doe, bestaat de kans 
> dat ik de andere slechts gedeeltelijk of niet versta. Dat is praktisch 
> onmogelijk, het zou mij ook n keer zoveel kosten.

Daarover gaat het hier niet. Uiteraard hebben we standaarden nodig. Het
gaat hier over het feit dat er meerdere standaarden moeten zijn.

Om het bij GSMs te houden: moet een UMTS-toestel ook GSM900 aankunnen?
Zowel UMTS en GSM900 zijn (open) standaarden. Maar geen van beide
standaarden _moeten_ tegelijk in elk toestel geimplementeerd zijn. Idem
met de GSM900 and 1800: er is geen enkele verplichting dat alle
toestellen dual band moeten zijn.


> Datzelfde geld voor websites: 1 site aanpassen aan een standaard is veel 
> gemakkelijker dan voor die site n verschillende versies te maken die er 
> hetzelfde uitzien in verschillende browsers, of die min of meer dezelfde 
> browsers hebben.
Inderdaad, maar welke standaard wil je gebruiken? HTML2.0 of HTML 4.0
plus CSS, plus...,....

Als je kiest voor alleen de laatste nieuwste standaard, dan sluit je
impliciet een aantal bezoekers uit. Blijkbaar vinden we dat normaal bij
webbrowsers, maar als Proximus/Base/Mobistar dat morgen doet met hun
masten dan durf ik wedden dat jij klaagt.

Stel dat Base morgen zegt dat hun masten alleen UMTS ondersteunen, dan
mag ik volgens jouw redenering niet klagen. UMTS is de opvolger [1] van
GSM, dus moet ik gewoon mijn toestel 'upgraden' en klaar is kees.

Die redenering gaat dus niet op! Niet bij GSMs, niet bij HTML.
Standaarden volgen mekaar op en overlappen mekaar. 

De essentie van standaarden is dat de informatie altijd beschikbaar is.
Bij HTML komt deze beschikbaarheid (zelfs met het gebruik van alleen
open standaarden) in het gevaar.

> ``Er zijn mensen die liever bij hun oude, snellere browser blijven''.
> Ja, ik zou ook met een T-Ford kunnen blijven rijden, maar dan moet ik erbij 
> nemen dat ik daarmee niet op de snelweg kan, omdat die niet aan de standaard 
> voldoet (min. 70 km/h - niet zeker, bij wijze van voorbeeld, ge moogt een 
> ander type antiek voertuig kiezen, een postkoets ofzo).

Inderdaad, hier heb je gelijk. En zo werkt het ook met mijn Ford-T, maar
niet met HTML (of toch niet altijd). Bij een wagen draait het om de
mogelijkheid om zich te verplaatsen. Mijn wagen biedt me die
mogelijkheid, ongeacht zijn leeftijd.

Bij websites draait het om het bekijken van informatie, en deze komt wel
in gevaar. Door het gebruik van CSS, DHTML,... wordt het onmogelijk [2].
Met mijn postkoest kan ik nog steeds van punt A naar punt B, met mijn
browser is informatie X niet meer toegankelijk.

Ik meen dat open standaarden geen excuus mogen zijn om informatie achter
te houden! Heel deze discussie wijst op het gevaar van open standaarden:
ze kunnen als excuus gebruikt worden om net het tegenovergestelde te
doen dan wat we willen... 


Slodder

Rik

[1] OK, de juiste benaming of volgorde is hier niet belangrijk, dus  
doorbomen hierover is a waste of time.
[2] en dus niet moeilijker of lelijker

> 
> Idem voor browsers, als je bij een oude versie blijft, dan weet je wat de 
> gevolgen zijn.
> 
> Hmm... dit is al een debat aan't worden ;-)
> 
> 
> Groetjes,
> 
> 
> Frank
> :-)
-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list