[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Tue Jun 11 20:35:25 CEST 2002


On Tue, Jun 11, 2002 at 08:16:59PM +0200, Rik Boven wrote:
> Om het bij GSMs te houden: moet een UMTS-toestel ook GSM900 aankunnen?

Beide technologiën (en dus specificaties) zijn (grondig) verschillend. Ik
vind dat een vergelijking UMTS vs GSM900 gelijkstaat als een vergelijking
HTML vs Flash (de oude, waarvan de specs wel vrij zijn).

> Als je kiest voor alleen de laatste nieuwste standaard, dan sluit je
> impliciet een aantal bezoekers uit. Blijkbaar vinden we dat normaal bij
> webbrowsers, maar als Proximus/Base/Mobistar dat morgen doet met hun
> masten dan durf ik wedden dat jij klaagt.

Base sluit alle toestellen uit die GSM900 zijn. Enkel GSM1800 wordt aanvaard.
 
De redenering gaat dus wel op.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020611/da38f2d5/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list