[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Wim Stubbe alien at alienservices.dyndns.org
Tue Jun 11 21:10:13 CEST 2002


On Tuesday 11 June 2002 18:31, Rik Boven wrote:
> On Tue, 2002-06-11 at 17:23, Sven Vermeulen wrote:
> > On Tue, Jun 11, 2002 at 04:52:04PM +0200, Rik Boven wrote:
> > > Dat is wel degelijk een argument. Opera kost geld!
> > >
> > > Weeral, veronderstel niet te veel. Niet iedereen heeft het geld om die
> > > software te installeren [1][2]. Niet iedereen beseft dat er andere
> > > browsers beschikbaar zijn!!
> >
> > Als individu ben ik 100% akkoord met jouw, maar als
> > OpenStandaarden-persoon mag en zal ik de houding van "free forever" niet
> > aannemen. Het gebruik van open standaarden primeert hier. Waarmee deze
> > open standaarden
> > gelezen/geschreven worden valt buiten het bestek van OpenStandaarden.
>
> Mijn mening verschilt dan van de jouwe, zelfs over open standaarden.
> Maar zoals ik vorige keer al zei, dat is een maatschappelijk debat dat
> binnen onze vereniging nog gevoerd moet worden.
>
Idd, we staan voor zowel open standaarden als toegankelijkheid,
dwz, dat deze soms niet altijd met elkaar samengaan. Laat ons maar de 
discussie voeren, een consensus op dat gebied zal ons zeker helpen.

> Slodder
>
> Rik
More information about the Openstandaarden mailing list