[openstandaarden] Standaard vs. toegankelijkheid

Rik Boven rik at boven.net
Wed Jun 12 22:57:28 CEST 2002


[...knip...]

> Ja. Maar je kunt niet tot in het oneindige verdergaan met het ondersteunen
> van verouderde technologie. Da's zelfs helemaal niet mogelijk; want als je
> je beperkt tot HTML2 dan zijn (IIRC) webforms zelfs niet toegestaan. En
> waar sta je dan?

Dat heb ik ooit nooit beweerd. Maar ik vind dat iedereen (en op zijn
minst de overheid in haar communicatie met de burger) moet streven naar
die oneindigheid.

Het doel moet zijn om 100% van je doelpubliek te bereiken. Als dat
inhoud dat je alle standaarden tegelijk moet gebruiken, so be it.

Enkele randbemerkingen wil ik hier wel maken, om misinterpretatie te
voorkomen:
 1- 100% van het publiek bereiken is bijna onmogelijk. Maar denk toch 
liefst in grote getallen. De VRT bereikt met zijn MSN-streaming 95% van
zijn publiek, en wij spammen hun daarvoor. Het bereiken van 99% van de
mensen is een minimum (dan sluit je nog steed 100.000 belgen uit! Dat
zijn gemiddelde gemeentes!!) Met een bereik van 99,9% van de Belgen
sluit je nog steeds 10.000 mensen uit (een kleine gemeente).
(met statistiek kan je natuurlijk altijd gelijk krijgen, niet iedereen
van de 10 miljoen burgers zal namelijk het internet gebruiken....)

2- 95% van je publiek zal degelijke browsers (als het over websites
gaat) gebruiken, het 'probleem' is dus toepasbaar op de 5% andere. Als
je die 5% ontleedt moet je krijgen wat zij gebruiken. Waarschijnlijk zal
je niet de alleroudste standaarden moeten bovenhalen om die mensen te
bereiken.

3- Als de overheid een chat functie moet hebben, dan moeten zij proberen
99,9% van de bevolking te bereiken, zelfs met HTML/2.0 als dat nodig is.
(ik heb nog geschat via Netscape 1.0, dus IRC webforms zijn wel degelijk
mogelijk met oude standaarden!, ok het is niet gebruiksvriendelijk)

4- Als oude standaarden nodig zijn, belet die niemand om meerdere versie
van de site aan te bieden. Het is perfect mogelijk om een full featured
flash versie aan te beiden naast een HTML/CSS/DHTML versie en een
text-only versie in HTML/2.

5- 100% is een doel, een streven naar. 100% zal nooit bereikt worden,
maar daarnaar moeten we mikken. Ons uiterste best doen om dat te
bereiken. Dat dat niet bereikbaar weet ik ook, maar dat is niet
relevant. Zonder duidelijk doel kan je ook geen richting aanhouden.

6- In eerste instantie heb ik het over de communicatie tussen overheid
in burger. Communicatie tussen prive en burger of tussen overheid en
overheid is (voor mij) in eerste instantie minder belangrijk.

> Volgens dezelfde redenering zou je kunnen zeggen dat boekdrukkers
> verplicht zouden moeten worden om alle boeken in letters van minstens 3
> centimeter hoogte te drukken, omdat anders slechtziende mensen die boeken
> niet meer kunnen lezen. Da's overdreven.
Nee dat zeg ik niet. Ik zeg dat de informatie in dat boek ook
beschikbaar moet zijn voor slechtzienden. Als dat inhoud dat dat boek
ook moet bestaan met grote letters, dan vind ik inderdaad dat dat zo
gedrukt moet worden.

Maar, zie 1-, 3-, 5-, 6-

En:
7- Er bestaan hulpmiddelen voor slectzienden om boeken met kleine
letters te lezen (vergrootglas, bril, voorlezen, braillevertalingen,...)
Het draait mij om de toegankelijkheid van de informatie, niet om de
vorm!


> Je kunt niet alle minderheden tevreden stellen zonder daarbij de
> meerderheid uit het oog te verliezen. Het is mogelijk om moderne sites te
> bouwen zonder inbreuken te maken tegen de definities van HTML. Het is niet
> mogelijk om moderne sites te maken met verouderde technologie.
Ik ga hiermee niet akkoord. De essentie is de informatie, niet de vorm!

HTML is vorm, opmaak. De inhoud, dat telt! Van mij part komt een
ambtenaar de informatie bij je thuis voorlezen, no probs...


[...knip...]

> Al heb je gelijk dat een vergelijking altijd ergens mank loopt: je mag met
> een oude Ford T niet zomaar gaan rijden. Dat vereist een speciale
> verzekering, een speciale nummerplaat, en je _moet_ dat overdag doen. Niet
> 's nachts. Het buitenland is al helemaal uit den boze.
> 
> Je kunt een Ford T dus bijvoorbeeld niet gebruiken om zomaar effe naar
> Avignon te rijden. Bijvoorbeeld. En zelfs al zou dat wel mogen, dan is het
> maar de vraag of het beestje het uithoudt tot ginderachter...
Dat weet ik, maar je geraakt in Avignon als het moet. De essentie
(verplaatsing) blijft gewaarborgd. Zo moet ook de informatietoegang
gewaarborgd blijven. Je zal inderdaad een lelijkere site hebben, en
waarschijnlijk is de site moeilijker navigeerbaar, maar de info moet
toegangelijk zijn.

[...knip...]


Slodder

Rik

-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list