[openstandaarden] lidgeld VSDC OK

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Tue Jun 11 21:44:45 CEST 2002


On Fri, Jun 07, 2002 at 11:04:51AM +0200, Mark Van den Borre wrote:
[... Geld vsdc ...]
> De overschrijving is pas vandaag gebeurd.
> 
> 't Is maar dat jullie het weten...
[...]
> P.S. Alien, misschien is het het handigst als de correspondentie 
> met VSDC (tijdschrift,...) onmiddellijk via jou gebeurt? Speel me 
> je contactgegevens door en dan vul ik die in op het contactformulier.

Heeft er al iemand de VSDC gecontacteerd met de vraag:
	- hoe het zit met de wetgeving wat betreft werkeloosheid en
	  afstuderende studenten terwijl ze in een vzw-bestuur zitten?
	- hoe het zit met het budget dat (al dan niet) ingedient moet worden?
	- wat we allemaal nodig hebben om een vzw te worden?

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020611/d3a044bd/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list