[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Frank Goubert Frank.Goubert at pandora.be
Tue Jun 11 22:22:06 CEST 2002


On Tuesday 11 June 2002 22:19, Frank Van Damme wrote:
> On Tuesday 11 June 2002 09:34 pm, you wrote:
> > Daarbij vind ik dat we geen rekening moeten houden met browsers die de
> > laatste standaard niet kennen/respecteren, omdat er dan teveel
> > browser-specifiek geprogrammeerd wordt, i.p.v. in open-standaarden.
> > Upgraden naar een nieuwe browser die het wel ondersteunt, blijft volgens
> > mij een gemakkelijke mogelijkheid. (Ik draai dan ook IE6 en NS6.2 op een
> > 486 met 16M RAM, en die is ondertussen ook al 8 jaar oud.)
>
> Van een statement maken gesproken :-)
>
> En hoe veel tijd zit er tussen 'klik op het file menu' en 'file menu komt
> te voorschijn'? 10 minuten, 20?

Eens een browser gestart is, valt het mee... minder dan 5 minuten. Ik heb ook 
nergens gezegd dat het snel gaat, maar het is bruikbaar en wordt gebruikt.


Andere Frank.More information about the Openstandaarden mailing list