[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Tue Jun 11 22:40:58 CEST 2002


On Tue, 11 Jun 2002, Herman Bruyninckx wrote:
> On 11 Jun 2002, Rik Boven wrote:
> > On Tue, 2002-06-11 at 22:19, Frank Van Damme wrote:
> > > On Tuesday 11 June 2002 09:34 pm, you wrote:
> > > > Daarbij vind ik dat we geen rekening moeten houden met browsers die de
> > > > laatste standaard niet kennen/respecteren, omdat er dan teveel
> > > > browser-specifiek geprogrammeerd wordt, i.p.v. in open-standaarden.
> [...]
> > Opmerkingen als deze helpen het debat natuurlijk niet verder. Ze zijn
> > een rem op de open discussie die aan de gang is. 
> 
> Je zou de discussie een positieve afsluiter kunnen geven: maak een
> summier lijstje van wat de opeenvolgende standaarden aan extra
> functionaliteit aanbieden, en zet dit op de website.
> Dit kan webdesigners nuttig ondersteunen in het maken van de juiste
> keuze aan ``feature bloat'' voor hun doelpubliek.

Goed idee! En voor `zware' features die je ook `licht' kan implementeren
misschien ook het `lichte' alternatief erbij vermelden?

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds
More information about the Openstandaarden mailing list