[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Herman Bruyninckx Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be
Tue Jun 11 22:37:20 CEST 2002


On 11 Jun 2002, Rik Boven wrote:

> On Tue, 2002-06-11 at 22:19, Frank Van Damme wrote:
> > On Tuesday 11 June 2002 09:34 pm, you wrote:
> > > Daarbij vind ik dat we geen rekening moeten houden met browsers die de
> > > laatste standaard niet kennen/respecteren, omdat er dan teveel
> > > browser-specifiek geprogrammeerd wordt, i.p.v. in open-standaarden.
[...]
> Opmerkingen als deze helpen het debat natuurlijk niet verder. Ze zijn
> een rem op de open discussie die aan de gang is. 

Je zou de discussie een positieve afsluiter kunnen geven: maak een
summier lijstje van wat de opeenvolgende standaarden aan extra
functionaliteit aanbieden, en zet dit op de website.
Dit kan webdesigners nuttig ondersteunen in het maken van de juiste
keuze aan ``feature bloat'' voor hun doelpubliek.

Herman

-- 
K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
<http://www.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc>  +32 16 322480
More information about the Openstandaarden mailing list