[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Rik Boven rik at boven.net
Tue Jun 11 22:21:50 CEST 2002


On Tue, 2002-06-11 at 22:19, Frank Van Damme wrote:
> On Tuesday 11 June 2002 09:34 pm, you wrote:
> > Daarbij vind ik dat we geen rekening moeten houden met browsers die de
> > laatste standaard niet kennen/respecteren, omdat er dan teveel
> > browser-specifiek geprogrammeerd wordt, i.p.v. in open-standaarden.
> > Upgraden naar een nieuwe browser die het wel ondersteunt, blijft volgens
> > mij een gemakkelijke mogelijkheid. (Ik draai dan ook IE6 en NS6.2 op een
> > 486 met 16M RAM, en die is ondertussen ook al 8 jaar oud.)

Wel, op mijn 286 kan ik geen IE6 (of 4,3,2,1) draaien.

Opmerkingen als deze helpen het debat natuurlijk niet verder. Ze zijn
een rem op de open discussie die aan de gang is. We kunnen nog uren
debateren of wat de minimum vereisten zijn voor IE6. Op zich is dat een
bijzonder intressant onderwerp, maar dit is niet de juist plaats en niet
de juiste moment om het te doen.


Groeten

Rik


-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list