[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Frank Van Damme frank.vandamme at student.kuleuven.ac.be
Tue Jun 11 22:19:52 CEST 2002


On Tuesday 11 June 2002 09:34 pm, you wrote:
> Daarbij vind ik dat we geen rekening moeten houden met browsers die de
> laatste standaard niet kennen/respecteren, omdat er dan teveel
> browser-specifiek geprogrammeerd wordt, i.p.v. in open-standaarden.
> Upgraden naar een nieuwe browser die het wel ondersteunt, blijft volgens
> mij een gemakkelijke mogelijkheid. (Ik draai dan ook IE6 en NS6.2 op een
> 486 met 16M RAM, en die is ondertussen ook al 8 jaar oud.)

Van een statement maken gesproken :-)

En hoe veel tijd zit er tussen 'klik op het file menu' en 'file menu komt te 
voorschijn'? 10 minuten, 20?

Frank


-- 
homepage:       www.student.kuleuven.ac.be/~m9917684
jabber (=IM):   yalu at jabber.com
Driver hacker? Do me a favor and help the dri guys 
http://dri.sourceforge.net to code an accelerated driver for the ati 
radeon 8500. Save the world from proprietary drivers ;-) Thanks!More information about the Openstandaarden mailing list