[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Mattias Campe mattias.campe at rug.ac.be
Tue Jun 11 23:34:10 CEST 2002


frank goossens wrote:
> bottom-line: openstandaarden als organisatie wilt voor zowel open
> standaarden als toegankelijkheid van informatie ijveren. onderstaande
> toont aan dat die twee niet altijd harmonieus samengaan.
> 
> * open standaarden leiden niet persé tot de grootst mogelijke
> toegankelijkheid
> * software moet niet persé vrij (free as in free speach) zijn om
> informatie toegankelijk te maken
> * informatie moet niet persé met de meest recente open standaarden
> ontsloten te worden om toegankelijk te zijn.
> 
> vraag is waar deze groep enthousiastelingen naartoe wilt. vraag is
> maar of we hier een absolute keuze moeten maken, of dat we dmv de gulden
> middenweg en de nodige realiteitszin het verschil willen maken..?
> 

Ik zie het als volgt:

1) De makers van een "verkeerde" website worden eerst overtuigd om hun 
website én standaard (in de zin van "gebaseerd op...") te maken én 
toegankelijk. Lukt dit, dan stopt het algoritme, doel bereikt (sorry, 
ben bezig met A.I. aan het studeren, vandaar "doel" en e.d. ;) ), lukt 
dit niet, ga over naar stap 2

2) Die "toegankelijkheid" valt weg en er wordt geprobeerd hen ervan te 
overtuigen om hun website standaard te maken, we kunnen dit doen adh van 
de demo's op http://www.mozilla.org/start/1.0/

3) Lukt dit nog altijd niet, dan gaan we terug naar stap 2, maar met 
extra argumentatie.

Ik denk dat deze discussie zeker niet als onbelangrijk mag afgewimpeld 
worden, want als een vereniging denk ik dat je als 1 blok naarbuiten 
moet komen (zoals in de regering)...

[...]


met vriendelijke groeten
More information about the Openstandaarden mailing list