[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Tue Jun 11 21:27:34 CEST 2002


On Tue, 11 Jun 2002, frank goossens wrote:
> vraag is waar deze groep enthousiastelingen naartoe wilt. vraag is
> maar of we hier een absolute keuze moeten maken, of dat we dmv de gulden
> middenweg en de nodige realiteitszin het verschil willen maken..?

Inderdaad, net zoals je de wetgeving `strikt' kan volgen, kan je ook open
standaarden `strikt' volgen, of ruim.  Denk hierbij aan het wettelijke
equivalent van `de geest van de wet' (vs. `de letter van de wet') en het begrip
`goede huisvader' (i.e. redelijk handelen).

Toegepast op het WWW hebben we dat het beter is om
  - navigatie in HTML te doen i.p.v. in JavaScript (alhoewel beide strikt
    gezien kunnen)
  - je site niet in 1 PNG te gieten (excessief gebruikt van bandbreedte)

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds
More information about the Openstandaarden mailing list