[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

frank goossens frank at belgonet.be
Tue Jun 11 21:16:26 CEST 2002


bottom-line: openstandaarden als organisatie wilt voor zowel open
standaarden als toegankelijkheid van informatie ijveren. onderstaande
toont aan dat die twee niet altijd harmonieus samengaan.

* open standaarden leiden niet persé tot de grootst mogelijke
toegankelijkheid
* software moet niet persé vrij (free as in free speach) zijn om
informatie toegankelijk te maken
* informatie moet niet persé met de meest recente open standaarden
ontsloten te worden om toegankelijk te zijn.

vraag is waar deze groep enthousiastelingen naartoe wilt. vraag is
maar of we hier een absolute keuze moeten maken, of dat we dmv de gulden
middenweg en de nodige realiteitszin het verschil willen maken..?

frank
---    
http://belgonet.be/frank/


On 11 Jun 2002, Rik Boven wrote:

> On Tue, 2002-06-11 at 20:35, Sven Vermeulen wrote:
> > On Tue, Jun 11, 2002 at 08:16:59PM +0200, Rik Boven wrote:
> > > Om het bij GSMs te houden: moet een UMTS-toestel ook GSM900 aankunnen?
> > 
> > Beide technologiën (en dus specificaties) zijn (grondig) verschillend. Ik
> > vind dat een vergelijking UMTS vs GSM900 gelijkstaat als een vergelijking
> > HTML vs Flash (de oude, waarvan de specs wel vrij zijn).
> > 
> > > Als je kiest voor alleen de laatste nieuwste standaard, dan sluit je
> > > impliciet een aantal bezoekers uit. Blijkbaar vinden we dat normaal bij
> > > webbrowsers, maar als Proximus/Base/Mobistar dat morgen doet met hun
> > > masten dan durf ik wedden dat jij klaagt.
> > 
> > Base sluit alle toestellen uit die GSM900 zijn. Enkel GSM1800 wordt aanvaard.
> 
> Nee, je mist de essentie. Ik weet ook wel dat Base enkel GSM1800
> aanvaard. Daarover gaat het niet.
> 
> Jouw redering (verbeter me als ik verkeerd ben) gaat alsvolgt:
>   X volgt open standaard A, dus X is OK.
> 
> De mijne gaat alsvolgt:
>   Een persoon heeft recht op functionaliteit/informatie W.
>   De toegang daartoe wordt het best beschermd door open standaarden.
> 
> Stel: Base opereert nu op GSM1800, geen probleem, dit is een standaard.
> Morgen beslit Base om die standaard buiten te gooien en alleen GSM1900
> aan te bieden [1]. Met jouw theorie kan je hiertegen niets inbrengen!
> Standaard is standaard.
> 
> Ik meen echter dat de klant heeft op functie W (telefoneren). Door te
> wisselen van standaard wordt dat onmogelijk tenzij ik een nieuw toestel
> koop. Uiteraard is een GSM1900 is Belgie amper verkrijgbaar, maar dat is
> geen probleem want Base gebruikt een open standaard.
> 
> Ik denk dat iedereen aanvoelt dat er hier een probleem is. 
> 
> Dezelfde redenering gaat op voor informatie op het internet. Ik kan een
> site in mekaar steken die 100% de standaarden volgt maar die je niet kan
> bekijken op een PC ouder dan 2 maanden. 
> 
> Stel dat de overheid so een site maakt, is dat dan een probleem volgens
> u? (ja of nee, geen 'maar').
More information about the Openstandaarden mailing list