[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

frank goossens frank at belgonet.be
Tue Jun 11 23:42:10 CEST 2002


On Tue, 11 Jun 2002, Sven Vermeulen wrote:
> Trouwens (dunno of ik dat nu weggeknipt heb of dat dat van een andere post
> was), open standaarden leiden _wel_ tot maximale toegankelijkheid. Ik
> vergelijk het met de maximum-kans schatting (das statistiek): het gebruik van
> open standaarden _en_ maximale toegankelijkheid is 1. Al de rest van de
> toegankelijkheid die _geen_ open standaarden gebruiken zullen minder zijn dan
> 1. Ale, 'k hoop dat er toch iemand begrijpt wat ik bedoel :-)

het belang van een open standaard is wat toegankelijkheid betreft recht
evenredig aan het percentage applicaties dat die standaard ondersteund. we
mogen met z'n allen jubelen over mathml, maar als die open standaard niet
ondersteund wordt door een significante hoeveelheid voor de doelgroep
relevante applicaties (geen idee of dat zo is), dan heeft dient die
specifieke open standaard enkel een 'religieus' doel.. wat
toegankelijkheid betreft zijn open standaarden dus geen zaligmakend
middel. en hetzelfde geldt, lijkt me, ook voor de nog nieuwere,
verbeterde, witter wassende versie van één of andere open standaard?

frank

---
http://belgonet.be/frank/

More information about the Openstandaarden mailing list