[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Wouter Verhelst wouter at debian.org
Wed Jun 12 01:48:49 CEST 2002


On 11 Jun 2002, Rik Boven wrote:
> On Tue, 2002-06-11 at 19:03, Frank Goubert wrote:
<snip>
> > Als voorbeeld GSM: stel nu dat iedere fabrikant een beetje een ander protocol 
> > zou hebben, dan zou ik n verschillende GSMs moeten hebben (waarbij n = aantal 
> > GSM's van mensen waarmee ik wil bellen). Als ik dat niet doe, bestaat de kans 
> > dat ik de andere slechts gedeeltelijk of niet versta. Dat is praktisch 
> > onmogelijk, het zou mij ook n keer zoveel kosten.
> 
> Daarover gaat het hier niet. Uiteraard hebben we standaarden nodig. Het
> gaat hier over het feit dat er meerdere standaarden moeten zijn.

Niet helemaal.

> Om het bij GSMs te houden: moet een UMTS-toestel ook GSM900 aankunnen?
> Zowel UMTS en GSM900 zijn (open) standaarden. Maar geen van beide
> standaarden _moeten_ tegelijk in elk toestel geimplementeerd zijn. Idem
> met de GSM900 and 1800: er is geen enkele verplichting dat alle
> toestellen dual band moeten zijn.

'tuurlijk niet. Maar da's ook niet waar het hier om gaat; GSM's gebruiken
standaarden op een aantal niveau's tegelijk. Aan de ene kant gebruiken
GSM's een aantal protocols om met de GSM-masten te babbelen. Aan de andere
kant is er een standaard om 2 telefoontoestellen met elkaar te laten
babbelen, onafhankelijk van of het nu GSM's zijn of vaste telefoons.

Als Cisco-werknemer moet jij dat allemaal veel beter weten dan ik ;-)

Het probleem dat zich hier stelt is niet vergelijkbaar met de
verschillende GSM-protocols waarover de eigenlijke data -spraak- verstuurd
wordt. Het is wel vergelijkbaar met de manier waarop de data overkomt bij
een gebruiker: een electrische representatie van een audiogolf. Dàt vind 
je bij elke telefoon terug, van de eerste Bell telefoon tot de laatste
nieuwe iMode-GSM -- of wat er dan ook allemaal beschikbaar is van GSM's,
tegenwoordig.

Een HTML-standaard is belangrijk omdat het de data
formatteert. Uiteindelijk interesseert het mij persoonlijk geen zier of
dat IP-pakket waarin die HTML-data verstuurd wordt, nu via een
ATM-backbone, een PPP-link of een Ethernet-kabel tot bij mijn browser
komt. Waar het om gaat is dat het geldige HTML is, zodat ík kan zien wat
er te zien is.

> > Datzelfde geld voor websites: 1 site aanpassen aan een standaard is veel 
> > gemakkelijker dan voor die site n verschillende versies te maken die er 
> > hetzelfde uitzien in verschillende browsers, of die min of meer dezelfde 
> > browsers hebben.
> Inderdaad, maar welke standaard wil je gebruiken? HTML2.0 of HTML 4.0
> plus CSS, plus...,....
> 
> Als je kiest voor alleen de laatste nieuwste standaard, dan sluit je
> impliciet een aantal bezoekers uit. Blijkbaar vinden we dat normaal bij
> webbrowsers, maar als Proximus/Base/Mobistar dat morgen doet met hun
> masten dan durf ik wedden dat jij klaagt.

Zoals gezegd gaat het uiteraard niet over de masten.

Maar je hebt wel een punt, natuurlijk. Het probleem van HTML3 en zelfs 
HTML2 is alleen dat er geen enkele goeie browser meer beschikbaar is die
die standaarden deftig en compleet implementeren. Deze standaarden zijn  
ontwikkeld tijdens het hoogtepunt van de strijd tussen Internet Explorer 
en Netscape Navigator, en op dat moment hadden de beide browser-makers wel 
wat anders aan hun hoofd dan het implementeren van standaarden. Mensen dus 
gaan zeggen dat ze HTML2 of HTML3 moeten gebruiken zou tegen onze eigen
winkel werken.

Daarnaast is het ook zo dat er VZIW bijvoorbeeld geen validators zijn voor  
HTML2 en/of HTML3. Dat maakt ons werk er alleen maar moeilijker op. En je
moet al heel ver gaan zoeken om nog een browser te vinden die ouder is dan
HTML4. Mosaic zou je misschien kunnen helpen, en een maagdelijke Windows 
95-istallatie met IE3.0 ook nog, maar verder...

Los van dit alles is het uiteraard zo dat een webmaster die zich beperkt
tot HTML2 of HTML3 uiteraard niks verkeerd doet, integendeel zelfs. Waar
het voor ons om gaat is dat ze een open standaard gebruiken, en of dat nu
HTML2 of XHTML1.0 is, daar gaat het niet echt om. Alleen denk ik dat je
weinig webmasters zo ver gaat krijgen om zich te beperken tot HTML2 ;-)

[...]
> Die redenering gaat dus niet op! Niet bij GSMs, niet bij HTML.
> Standaarden volgen mekaar op en overlappen mekaar. 

Ja. Maar je kunt niet tot in het oneindige verdergaan met het ondersteunen
van verouderde technologie. Da's zelfs helemaal niet mogelijk; want als je
je beperkt tot HTML2 dan zijn (IIRC) webforms zelfs niet toegestaan. En
waar sta je dan?

Volgens dezelfde redenering zou je kunnen zeggen dat boekdrukkers
verplicht zouden moeten worden om alle boeken in letters van minstens 3
centimeter hoogte te drukken, omdat anders slechtziende mensen die boeken
niet meer kunnen lezen. Da's overdreven.

Je kunt niet alle minderheden tevreden stellen zonder daarbij de
meerderheid uit het oog te verliezen. Het is mogelijk om moderne sites te
bouwen zonder inbreuken te maken tegen de definities van HTML. Het is niet
mogelijk om moderne sites te maken met verouderde technologie.

> De essentie van standaarden is dat de informatie altijd beschikbaar is.
> Bij HTML komt deze beschikbaarheid (zelfs met het gebruik van alleen
> open standaarden) in het gevaar.

De informatie is ook altijd beschikbaar. Browsers zijn gratis van het
Internet te downloaden, of kunnen legaal gekopieerd worden. Niemand
verplicht je uiteindelijk om Opera te kopen.

Eventueel kan je Mozilla ook op een 486 installeren. Al zal dat heel wat
tijd vragen, het lezen van de informatie is niet onmogelijk.

> > ``Er zijn mensen die liever bij hun oude, snellere browser blijven''.
> > Ja, ik zou ook met een T-Ford kunnen blijven rijden, maar dan moet ik erbij 
> > nemen dat ik daarmee niet op de snelweg kan, omdat die niet aan de standaard 
> > voldoet (min. 70 km/h - niet zeker, bij wijze van voorbeeld, ge moogt een 
> > ander type antiek voertuig kiezen, een postkoets ofzo).
> 
> Inderdaad, hier heb je gelijk. En zo werkt het ook met mijn Ford-T, maar
> niet met HTML (of toch niet altijd).

Jawel.

> Bij een wagen draait het om de
> mogelijkheid om zich te verplaatsen. Mijn wagen biedt me die
> mogelijkheid, ongeacht zijn leeftijd.

Al heb je gelijk dat een vergelijking altijd ergens mank loopt: je mag met
een oude Ford T niet zomaar gaan rijden. Dat vereist een speciale
verzekering, een speciale nummerplaat, en je _moet_ dat overdag doen. Niet
's nachts. Het buitenland is al helemaal uit den boze.

Je kunt een Ford T dus bijvoorbeeld niet gebruiken om zomaar effe naar
Avignon te rijden. Bijvoorbeeld. En zelfs al zou dat wel mogen, dan is het
maar de vraag of het beestje het uithoudt tot ginderachter...

> Bij websites draait het om het bekijken van informatie, en deze komt wel
> in gevaar. Door het gebruik van CSS, DHTML,... wordt het onmogelijk [2].
> Met mijn postkoest kan ik nog steeds van punt A naar punt B, met mijn
> browser is informatie X niet meer toegankelijk.

Het gebruiken van verouderde technologie zal altijd beperkingen met zich
meebrengen. Een paar voorbeelden: een radio uit 1950 kan je niet zomaar
aansluiten op de netspanning, omdat in die tijd de netspanning 130 volt
bedroeg in plaats van 220 volt. Mijn vader, die ergens in de jaren '60
afgestudeerd is als Electricien maar nu al minstens 20 jaar in een totaal
andere branche werkt, heeft onlangs een lichtschakelaar vervangen, en wist
me te vertellen dat de aansluitingen een compleet andere standaard
gebruikten, hoewel het principe van de schakelaar wel dezelfde was (een
kruisschakelaar, voor zij die geïnteresseerd zijn). Zelfs in de
mechanica: probeer maar eens een oude (als in 'heel oud') bout te vinden,
en daar een spiksplinternieuwe moer op te draaien. De kans is niet
ondenkbaar dat ook daar zich problemen zullen stellen.

Met die verouderde browser zal je nog steeds een deel van de informatie
kunnen lezen. Niet alles, en waarschijnlijk ook niet alle sites. Da's een
rechtstreeks gevolg van de keuze die _jij_ gemaakt hebt om geen moderne
browser te installeren. De mogelijkheid om dat wel te doen is
bestaande; er zijn hopen gratis browsers beschikbaar, en ook een aantal
browsers die niet gratis zijn.

> Ik meen dat open standaarden geen excuus mogen zijn om informatie achter
> te houden! Heel deze discussie wijst op het gevaar van open standaarden:
> ze kunnen als excuus gebruikt worden om net het tegenovergestelde te
> doen dan wat we willen... 

Da's niet correct. Sorry.

-- 
wouter at grep dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
More information about the Openstandaarden mailing list