[openstandaarden] antwoord vsdc - lidmaatschap raad van beheer voor uitkeringsgerechtigden

Wim Stubbe alien at alienservices.dyndns.org
Wed Jun 19 14:48:05 CEST 2002


On Wednesday 19 June 2002 14:41, Frank Goubert wrote:
> On Wednesday 19 June 2002 14:37, Wim Stubbe wrote:
> > Volgend antwoord heb ik reeds ontvangen van vsdc, belangrijk nieuws voor
> > de studenten!
> >
> > Wat uw vraag betreft omtrent werkloosheid en raad van beheer, is het zo
> > dat iemand die uitkeringsgerechtigd werkloos is geen lid kan zijn van de
> > raad van beheer. Dit kan ook niet indien het mandaat kosteloos wordt
> > uitgeoefend en er geen andere opdrachten worden uitgeoefend.
> > Indien u meer informatie daaromtrent wenst neemt u best contact op met
> > het RVA-kantoor.
> >
> > Als ik het goed begrijp kunnen onze afstuderende studenten wel lid zijn
> > van het bestuur maar niet van de raad van beheer. Indien je meer info wil
> > omtrend je eigen positie kan je dus zoals hierboven vermeld meer info
> > krijgen bij het RVA-kantoor.
> >
> > Voor degenen die hierdoor problemen zouden krijgen met hun mandaat in de
> > VZW, zou ik vragen dat te vermelden zodat we een oplossing kunnen zoeken.
>
> *DING DONG*
> /me
>
> :-)

hehe, 

ff de statuten gelezen...

Volgens mijn interpretatie zijn er geen moeilijkheden, er zijn min. 2 
beheerders nodig, die de raad van bestuur aanstellen (voorzitter, 
ondervoorzitter, ...)

Enkel de leden van de raad van beheer, die de VZW oprichten, mogen dus geen 
uitkeringsgerechtigd werklozen zijn. De mandaten die wij op de site staan 
hebben zijn voor de raad van bestuur, en ev. ondersteunende mandaten. Die 
vormen dus geen probleem, maar navraag bij de RVA kan nooit kwaad.

We zullen dus enkel moeten opletten bij het kiezen van de leden van de Raad 
van Beheer.
More information about the Openstandaarden mailing list