[openstandaarden] antwoord vsdc - lidmaatschap raad van beheer voor uitkeringsgerechtigden

Frank Goubert Frank.Goubert at pandora.be
Wed Jun 19 14:41:44 CEST 2002


On Wednesday 19 June 2002 14:37, Wim Stubbe wrote:
> Volgend antwoord heb ik reeds ontvangen van vsdc, belangrijk nieuws voor de
> studenten!
>
> Wat uw vraag betreft omtrent werkloosheid en raad van beheer, is het zo dat
> iemand die uitkeringsgerechtigd werkloos is geen lid kan zijn van de raad
> van beheer. Dit kan ook niet indien het mandaat kosteloos wordt uitgeoefend
> en er geen andere opdrachten worden uitgeoefend.
> Indien u meer informatie daaromtrent wenst neemt u best contact op met het
> RVA-kantoor.
>
> Als ik het goed begrijp kunnen onze afstuderende studenten wel lid zijn van
> het bestuur maar niet van de raad van beheer. Indien je meer info wil
> omtrend je eigen positie kan je dus zoals hierboven vermeld meer info
> krijgen bij het RVA-kantoor.
>
> Voor degenen die hierdoor problemen zouden krijgen met hun mandaat in de
> VZW, zou ik vragen dat te vermelden zodat we een oplossing kunnen zoeken.

*DING DONG*
/me

:-)
More information about the Openstandaarden mailing list