[openstandaarden] antwoord vsdc - lidmaatschap raad van beheer voor uitkeringsgerechtigden

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed Jun 19 17:31:36 CEST 2002


On Wed, Jun 19, 2002 at 02:37:26PM +0200, Wim Stubbe wrote:
> Voor degenen die hierdoor problemen zouden krijgen met hun mandaat in de VZW, 
> zou ik vragen dat te vermelden zodat we een oplossing kunnen zoeken. 

Afstuderen is pas over minstens 3 jaar, dus dat zit nog wel snor... 

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020619/d02e15f4/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list