[openstandaarden] antwoord vsdc - lidmaatschap raad van beheer voor uitkeringsgerechtigden

Wim Stubbe alien at alienservices.dyndns.org
Wed Jun 19 20:58:25 CEST 2002


On Wednesday 19 June 2002 20:45, T.C. wrote:
> Al enig idee voor de volgende vergadering ?

Nog niet,

ik denk begin juli indien mogelijk. Nu we de opmerkingen ivm de statuten 
hebben moet dat nog wel haalbaar zijn.

Ik stel voor om de opmerkingen te implementeren in de voorlopige statuten, en 
die dan voor te leggen aan Marc Leeman zijn advocaten - dat wordt wel 
dringend, want die mensen hebben ook wel nog ander werk.
Hun opmerkingen bespreken op de volgende vergadering, en dan de definitieve 
statuten terug voor te leggen aan VSDC. Normaal zou dat geen probleem meer 
mogen opleveren.

Binnen de week krijgen we terug een reactie (prolly vlugger, want ze moeten 
enkel de wijzigingen bekijken indien er aangebracht zijn).

Daarna kunnen we de VZW oprichten.

Punten te bekijken op de volgende vergadering:
* Verdere uitwerking/bespreking statuten
* Kiezen wie in de raad van beheer zit.
* Uitwerken te nemen stappen om de VZW op te richten.


mvg,

Wim StubbeMore information about the Openstandaarden mailing list