[openstandaarden] Open standaard of open voor MSIE ?

Frank Van Damme frank.vandamme at student.kuleuven.ac.be
Thu Jun 20 12:31:17 CEST 2002


On Thursday 20 June 2002 08:56 am, Johan Vervloet wrote:
> Wat moet ik nu doen ? Aan de website sleutelen zodat ook internet
> explorer alles fatsoenlijk weergeeft (= open voor MSIE), of internet
> explorer gebruikers aanzetten tot het gebruiken van een
> standaardenvriendelijke browser (Mozilla, Netscape 6,...) ?

Ik zie het : ie 5.0: de tekstvakskes komen over de agenda rechts. Volgens mij 
kan je niet anders dan comprimissen maken als de site volgens u totally fubar 
is met een browser met een zo grote marktpenetratie als IE. Vraag is: is dat 
nu al het geval :-) 

Dit gezegd zijnde vind ik het een complete ramp dat het w3c nu vindt dat je 
geen tables mag gebruiken voor de pagina-indeling maar enkel div en span, het 
is zeer destructief voor de compatibiliteit van de pagina's met oude 
browsers. Dat er wat fancy stuff aan je neus voorbijgaat tot daar aan toe :)

Frank

-- 
homepage:       www.student.kuleuven.ac.be/~m9917684
jabber (=IM):   yalu at jabber.com
Driver hacker? Do me a favor and help the dri guys 
http://dri.sourceforge.net to code an accelerated driver for the ati 
radeon 8500. Save the world from proprietary drivers ;-) Thanks!More information about the Openstandaarden mailing list