[openstandaarden] Open standaard of open voor MSIE ?

Michael Anckaert michael at belgacom.net
Thu Jun 20 19:07:51 CEST 2002


On Thu, Jun 20, 2002 at 08:56:23AM +0200, Johan Vervloet wrote:
> Beste standaarders,
> 
> Ik zit met een dilemma.
> 
> De thread over `showing off wat can be done with standards' gaf me
> het idee om de site van ons chirogewest
> (http://www.gewestpallieter.be) in een nieuw css jasje te steken.  De
> nieuwe site valideert als html en css volgens validator.w3.org, dus
> ik dacht dat alles wel in orde zou zijn.
> 
> Nu blijkt dat de site niet naar behoren werkt met Microsoft Internet
> Explorer.  Bekijk bevoorbeeld met MSIE
> 
> http://www.gewestpallieter.be/~jvvloet/pallieter/index.php?page=1
> 
> tik iets in de textarea, en het gaat helemaal mis.  (Ook de
> afbeeldingen in de kadertjes rechts en links worden niet correct
> weergegeven, maar dat is het minste van mijn zorgen.)
> 
> Wat moet ik nu doen ? Aan de website sleutelen zodat ook internet
> explorer alles fatsoenlijk weergeeft (= open voor MSIE), of internet
> explorer gebruikers aanzetten tot het gebruiken van een
> standaardenvriendelijke browser (Mozilla, Netscape 6,...) ?

Ik vind dat dit de gepaste kans is om de gewone surfer er op te wijzen
dat ze beter een open-standaard compatible browser kunnen
gebruiken. Ik stel een melding ergens op de pagina met een URI naar mozilla,
netscape, etc. 

> 
> Heeft er misschien iemand een idee hoe ik mijn stylesheet kan
> aanpassen zodat ook MSIE'ers alles goed te zien krijgen ?
>
LINUX: The Choice of a GNU Generation...
----------------------------------------------
Michael Anckaert
manckaert at belgacom.net
xantor at linux.be
xantor at xantor.tk
http://www.xantor.tk
Jabber: xantor at jabber.org
If you use envelopes, why not use encryption?
OpenPGP: 0xC3300BEC
----------------------------------------------
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020620/fd0ce614/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list