[openstandaarden] Gratis computeren op school

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Fri Jun 21 17:58:34 CEST 2002


On Fri, Jun 21, 2002 at 01:56:33PM +0200, Wim Stubbe wrote:
> Ik heb een positieve reactie gekregen op mijn reactie over Gratis
> comuteren op school. Het artikel dat stond op hetgrootonderhoud.be van de
> SPA.

Idem. E-mailadres gekregen van de persoon die zich ermee bezig houdt (OT voor
diegenen die genoeg hebben met initialen) plus melding dat de site er ook nog
steeds is.

Wim, heb jij OT al gemaild om op de hoogte te "belijven" (sic) van de ideeën
rond dat thema?

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020621/5ec5d457/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list