[openstandaarden] Gratis computeren op school

fritmebufstek at pandora.be fritmebufstek at pandora.be
Fri Jun 21 18:21:53 CEST 2002


On Fri, Jun 21, 2002 at 05:58:34PM +0200, Sven Vermeulen wrote:
> On Fri, Jun 21, 2002 at 01:56:33PM +0200, Wim Stubbe wrote:
> > Ik heb een positieve reactie gekregen op mijn reactie over Gratis
> > comuteren op school. Het artikel dat stond op hetgrootonderhoud.be van de
> > SPA.
> 
> Idem. E-mailadres gekregen van de persoon die zich ermee bezig houdt (OT voor
> diegenen die genoeg hebben met initialen) plus melding dat de site er ook nog
> steeds is.
> 
> Wim, heb jij OT al gemaild om op de hoogte te "belijven" (sic) van de ideeën
> rond dat thema?
> 
> Mvg,
> 	Sven Vermeulen

Ook idem
ze gaan daar denken dat we met veel zijn :)
sjuus
domi

-- 
Dominique Devriese
http://users.pandora.be/frit/domi.gpg
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020621/00489964/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list