[openstandaarden] Hoi iedereen!

Mattias Campe mattias.campe at rug.ac.be
Wed Jun 26 19:00:27 CEST 2002


Sven Vermeulen wrote:
> On Wed, Jun 26, 2002 at 05:56:02PM +0200, Rik Boven wrote:
> 
>>In het begin van de tekst mix je open source en open standaarden. Linux
>>is geen open standaard, maar ook StarOffice XML is dat niet. Beide zijn
>>wel open source, geen open standaard.
>>
>>Dit heeft als gevolg dat ze (technisch gesproken) even hard afgewezen
>>moeten worden dan MS Office en Windows. [1]
> 
> 
> Windows moet niet afgewezen worden, en MS Office ook niet. Het zijn de
> gebruikers die moeten gesensibiliseerd worden om open standaarden te
> gebruiken wat betreft (o.a.) bestandsformaten. Of ze daar nu MS Office voor
> gebruiken of edit.com gaat ons geen zier aan.
> 
> StarOffice XML is wel een open standaard volgens de definitie die we
> gebruiken:
> 
[knip definitie]

Nu begin ik zelf weer te twijfelen: het formaat (dus niet de broncodes 
van de programma's) van StarOffice en OpenOffice.org zijn toch dezelfde hé?

Mattias Campe
More information about the Openstandaarden mailing list