[openstandaarden] gentoo

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Jun 27 10:27:09 CEST 2002


On Thu, Jun 27, 2002 at 12:58:23AM +0200, Dominique Devriese wrote:
> Hmm.. ik weet niet of dit er iets mee te maken heeft, maar ook in
> links, lynx en zelfs wget krijg ik op www.gentoo.org alleen maar onzin
> te zien:
> klein stukje voorbeeld:
> ‹
> [&›†ÊŒ”Êðtª‡­ÞXꚃ;ºŸ1-‘áq7
[...]

Telenet-probleem. Meerdere malen refreshen helpt (soms na 1 keer, soms na 5
keer).

Je kan perfect zien dat dit een gzip'de html-bestand is: je moet het eens
opslaan en "file" erop runnen, of gewoon gunzip'en.

Mvg,
	Sven Vermeulen

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020627/4285d381/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list