[openstandaarden] gentoo

Dominique Devriese fritmebufstek at pandora.be
Thu Jun 27 11:27:24 CEST 2002


On Thu, Jun 27, 2002 at 10:27:09AM +0200, Sven Vermeulen wrote:
> On Thu, Jun 27, 2002 at 12:58:23AM +0200, Dominique Devriese wrote:
> > Hmm.. ik weet niet of dit er iets mee te maken heeft, maar ook in
> > links, lynx en zelfs wget krijg ik op www.gentoo.org alleen maar onzin
> > te zien:
> > klein stukje voorbeeld:
> > ‹
> > [&›†ÊŒ”Êðtª‡­ÞXꚃ;ºŸ1-‘áq7
> [...]
> 
> Telenet-probleem. Meerdere malen refreshen helpt (soms na 1 keer, soms na 5
> keer).
> 
> Je kan perfect zien dat dit een gzip'de html-bestand is: je moet het eens
> opslaan en "file" erop runnen, of gewoon gunzip'en.
> 
> Mvg,
> 	Sven Vermeulen
> 

ah, ok, bedankt, sorry trouwens om dit hier te posten...
sjuus
domi

-- 
Dominique Devriese
http://users.pandora.be/frit/domi.gpg
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020627/be51b634/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list