[openstandaarden] Overschakeling Word -> PDF in de RUG-FTW

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Fri May 3 20:23:54 CEST 2002


Op de computercommissievergadering van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen
van de RUG werd er duidelijke taal gesproken aangaande de distributie van
Microsoft Word-documenten: voor gefinaliseerde documenten moet deze
distributie stoppen en overschakelen naar PDF. Dit heeft als voordeel dat de
documenten geen verplichtingen meer opleggen aan de betrokken partijen wat
betreft besturingssysteem en software.

Allesinds dus al 1 goed punt. De vraag is echter, ze zoeken naar een
Opensource (public domain, al eender) manier om PDF-bestanden te genereren
onder Windows. Ghostscript lijkt mij het meest valabel, maar het heeft het
probleem dat sommige Ghostscript-created PDF-bestanden korrelig zijn (dat een
dergelijk PDF-bestand groot is doet er niet toe). Zijn er andere
alternatieven of zijn er opties van Ghostscript die deze nadelen wegwerken?

Ik ben nl, samen met de pc-beheerder, opgedragen te zoeken naar een goede
implementatie die zowel onder Linux als onder Windows werkt. De print-manier
(Print -> Print to PDF) wordt aanbevolen.

Er dient wel opgemerkt te worden dat het gebruik van een ander formaat _geen_
optie is. 

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
To err is human; to really f**k up requires root.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020503/aed66e0e/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list